Tiina Laasonen

kuvanveistäjä | sculptor

puuveistokset | wooden works

Muistin sävyt | Shades of Memory

Sense Presence without Words

Cascading Goodness

Aikaisempia puuveistoksia | Some previous wood sculptures