Tiina Laasonen

kuvanveistäjä | sculptor

tietoja | about

 

” ”Puuta työstäessä ja pieniä tappiliitoksia tehdessä ehtii ajatella kaikkia maailman asioita”. Laasonen toivoo tämän meditatiivisuuden myös näkyvän veistoksissa. Tältä minustakin tuntuu, vaikka sitä onkin vaikea aukottomasti osoittaa. Luulen siinä olevan kyseen niin pienistä nyansseista, että silmä ei niitä varsinaisesti näe, mutta kaikki se koettu, havaittu ja muistettu materiaaliseen maailmaan liittyvä, jonka muistimme monin aistihavainnoin vahvistettu yhteen punoutuvien asioiden reitti kokoaa, paljastaa meille teoksesta jotain oleellista kuin totuutena.

Tämä sama totuus koskee tematiikkaa, joka Laasoselle on keskeistä. Hänen työnsä ovat usein hyvin henkilökohtaisia, ja niiden lähtökohta saattaa olla hyvinkin tarkkaan hänen omaan henkilöhistoriaansa palautettavissa oleva, mutta ei juuri niillä aikaan ja paikkaan sidotuilla tarinoilla ole oikeastaan katsojalle merkitystä. Paljon enemmän merkitystä on sillä, että ne ovat tosia ja koettuja. Niiden totuus tulee ilmi samalla tavalla kuin Laasosen käsityöläisyyskin: pieninä nyansseina, joita on vaikea kuvailla mutta joihin on helppo samastua, koska meillä kaikilla on samankaltaisia hetkiä, joiden avulla ymmärrämme maailmasta enemmän. Niiden muistaminen on keskeinen osa identiteettiämme.” Otso Kantokorpi

Lainaus: Näyttelyjulkaisu no 17: Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, Nelimarkka-museo Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, 2018

Biografia

Tiina Laasonen (s. 1968 Kauhavalla) asuu ja työskentelee Seinäjoella. Laasosen työskentelyssä
käsityöläisyys ja perinteiset puuntyöstötekniikat yhdistyvät nykykuvanveistoon. Hän työstää puuta mm.sahaamalla, höyläämällä, liimaamalla, veistämällä ja sorvaamalla. Eri puulajien sävyt, ominaisuudet sekä puun lämpö ja pehmeys tekevät puusta hänen lempimateriaalinsa. Laasonen valmistui vuonna 1993 Kankaanpään taidekoulusta kuvanveistäjäksi. Laasonen on toiminut myös ympäristötaiteilijana ja tehnyt useita julkisia teoksia. Hänen veistoksiaan ja tilataideteoksiaan on nähty lukuisissa galleria- ja museonäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, ja hänen teoksiaan on monissa museoissa ja julkisissa kokoelmissa. Tiina Laasoselle on myönnetty 2019 Sanomalehti Pohjalaisen Vaasan Jaakkoo -kulttuuripalkinto, 2017 Pohjanmaan taidetoimikunnan taidepalkinto ja 1997 Nuori pohjalainen taiteilija -palkinto.

“ ”Working with wood and making small mortise and tenon joints gives me time to think about everything in the world”. Laasonen hopes that this meditation is also visible in the sculpture. At least I think it is, although it is difficult to conclusively point to it. I think it is about so many small nuances, which are actually unseen by the eye, but all that is experienced, perceived and remembered in relation to a material world, which is brought together by our memory’s route of intertwined subjects, strengthened by many sensory perceptions, reveals something essential of the piece like a truth.

This same truth concerns the thematic, which is central to Laasonen. Her work is often very personal, and its source might also be a very precise revisit of her own personal history, but the exact time and place bound in these stories are not actually significant to the viewer. Their truth manifests in the same way as Laasonen’s craftsmanship: as small nuances, which are difficult to describe but which are easy to relate to, because we all have had the same kinds of moments, which assist us to understand more about the world. Remembering them is a principal part of our identity.” – Otso Kantokorpi

Citation: Exhibition Publication no. 17: Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, Nelimarkka Museum – The Art Museum of Southern Ostrobothnia, 2018 (Translation: Julian Dawe)

Biography

Tiina Laasonen (b. 1968) works with sculpture and spatial art. In her work, craftsmanship and traditional woodworking techniques are united with contemporary sculpture. Laasonen works with wood by sawing, planing, gluing, carving, and turning. The different shapes, properties, and the warmth and softness of wood, make wood Laasonen’s favorite material. Laasonen graduated from the Kankaanpää Art School as a sculptor in 1993. Laasonen has also worked as an environmental artist and made several public works. Her works have been featured in numerous museum and gallery exhibitions in Finland and
abroad, and her works belong to many museum and public collections. Laasonen has been awarded the Jaakkoo Cultural Award in 2019, the Ostrobothnia Art Council’s prize in 2017, and the Young Ostrobothnian Artist prize in 1997.